Sierra Balmain is a real estate services business to it’s core.

 • Dzięki doświadczeniu w pracy dla szerokiego spektrum centrów hadlowych i rozrywkowych, Sierra Balmain posiada prawdopodobnie największe doświadczenie na rynku w realizacji projektów dla najbardziej złożonych i wymagających nieruchomości różnych kategorii.
 • Aspekt społeczny, mocno widoczny w przypadku tych obiektów, stanowi doskonałą odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku nieruchomości, gdzie przenikają się ze sobą rożne oczekiwania, które trzeba połączyć jak handel, rozrywka, miejsce pracy, lifestyle, kultura, a nawet logistyka.
 • Sierra Balmain, a w szerszej perspektywie grupa Sonae Sierra, oferuje szeroką ofertę usług dla nieruchomości komercyjnych różnych kategorii.

nasze
usługi

Zarządzanie aktywami i inwestycjami

TIM RYLANCE

"W Sierra Balmain rozumiemy termin “zarządzanie aktywami” jako ustalenie, wdrożenie i realizację strategii dla obiektu handlowego, które ma na celu zabezpieczyć samą nieruchomość i jej pozycję na rynku, jak również podnieść jej wartość. Takie podejście realizuje dwa założenia przychodowe – jakościowe i wartościowe.

Każdy z naszych asset managerów reprezentuje interesy właściciela patrząc całościowo na wszystkie aspekty funkcjonowania nieruchomości jak wynajem, operacyjne zarządzanie obiektem, marketing,  potencjał rozwoju, badania rynkowe, ESG, wycenę, relacje z kredytodawcami, raportowanie oraz księgowość.

Asset Managerowie w Balmain posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, na bazie których tworzą kompleksowe staregie dla obiektów".

 • NIERUCHOMOŚĆ WIDZIANA Z PERSPEKTYWY WŁAŚCICIELA
 • USTALENIE I REALIZACJA STRATEGII
 • BUDOWA PRZYCHODU W OPARCIU O JAKOŚĆ I WARTOŚĆ
 • NADZÓR NAD WSZYSTKIMI ASPEKTAMI FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 • SKONCENTROWANIE NA NAJEMCY
 • WIELOASPEKTOWOŚĆ
 • PRECYZYJNE RAPORTOWANIE ZGODNIE Z USTALONYM HARMONOGRAMEM
 • 19 LAT DOŚWIADCZENIA

Zarządzanie nieruchomościami

dorota suchodolska

“Zarządzanie nieruchomościami w Sierra Balmain zapewnia właścicielom realizację celów inwestycyjnych poprzez przełożenie strategii i planów w realne działanie. Założenia realizowane są w nieruchomościach każdej kategorii: handlowych, rozrywkowych, lifestyle, kulturalnych, związanych z miejscem pracy czy wypoczynkiem, a nawet logistyką. Zarządzanie nieruchomościami w Sierra Balmain to patrzenie na nieruchomość oczami właściciela. Wierzymy w siłę dialogu i wzajemnego zrozumienia celów i strategii inwestora. Jesteśmy na bieżąco ze zmieniającymi się trendami i oczekiwaniami rynku, by móc przełożyć je na nieruchomość, działania podejmowane przez właściciela, najemców i klientów. Nasz zespół zarządzania nieruchomościami czerpie też korzyści z bezpośredniego kontaktu z innymi działami Sierra Balmain, dzięki czemu może patrzeć na nieruchomości w jeszcze szerszej perspektywie".

 • SKONCENTROWANIE NA ZARZĄDZANIU KOSZTAMI
 • USTALENIE Z KLIENTEM KPI I MODELU RAPORTOWANIA
 • DOKŁADNE PRZEJĘCIE OBIEKTU I MIGRACJA DANYCH
 • ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z NAJEMCAMI
 • SKONCENTROWANIE NA PRZYCHODACH
 • NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI USŁUGI TECHNICZNE I FACILITY MANAGEMENT
 • ŹRÓDŁA DODATKOWEGO PRZYCHODU
 • BUDOWA ZESPOŁU I SZKOLENIA
 • RAPORTOWANIE INSTYTUCJONALNE
 • WYJĄTKOWY STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY

Zarządzanie nieruchomościami

Usługi techniczne i facility management

Przykładamy szczególną uwagę do dokładnego planowania, zgodności z przepisami, jakości usług, zarządzania budżetem service charge i jego optymalizacji.

Równowaga jaką zapewnia Sierra Balmain to połączenie współczesnych wymagań związanych z technicznymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku i ich wysoką jakością, a koniecznością obniżania kosztów.

Nasz zespół przykłada dużą uwagę do nowych technologii związanych z zarządzaniem środowiskiem, oszczędzaniem energii, zarządzaniem odpadami czy recyklingiem. Mamy też bezpośredni dostęp do uznanych usług Sonae Sierra w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu certyfikacji BREEAM in USE dla zarządzanych nieruchomości, osiągając w tym zakresie doskonałe wyniki. Szerszy zakres usług w tym zakresie dostępny jest dla klientów w ramach naszej Grupy, dzięki nnowacyjnym zespołom zrównoważonego rozwoju Soane Sierra.

Nasze kompetencje w zakresie planowania i rozbudowy istniejących budynków to wartość dodana dla naszych klientów – możemy przeprowadzić w ich imieniu cały proces od zrozumienia złożonych kwestii związanych z robudową do zbudowania relacji z lokalnymi władzami.

 • 5-LETNI PLAN UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
 • WYSPECJALIZOWANY TECHNICZNY FACILITY MANAGER W OBIEKCIE
 • PROFESJONALNE BUDŻETOWANIE
 • KONTROLA KOSZTÓW I EFEKTYWNOŚCI WYDATKÓW
 • BREEAM & LEED

Zarządzanie nieruchomościami

Księgowość i raportowanie

Naszym klientom oferujemy usługi szczegółowego i precyzyjnego raportowania, dostosowane do ich potrzeb zarówno w kwestii harmonogramu, jak i zakresu informacji prezentowanych w raporcie. Całość procesu oparta jest o naszą wiedzę i zrozumienie potrzeb klienta, by w ustalonym dokładnie czasie miał on dostęp do pełnych danych na temat każdego obiektu.

Nasz system i procedury pozwalają nam na raportowanie klientom pełnego spektrum informacji dot. obiektów, dając w tym samym czasie możliwość dopasowania rodzaju, wyglądu i harmonogramu prezentowanych danych do potrzeb klienta.

Raportowanie odbywa się w trybie ciągłym wraz z pojawieniem się pierwszych dostępnych danych i trwa do momentu, w którym wszystkie dan znajdują się we właściwym miejscu. Cały proces jest szczegółowo określony i zaplanowany w czasie pomiędzy kolejnymi raportami prezentowanymi dla klienta.

Cały nasz zespół jest w pełni zaangażowany w dostarczanie do raportów sprawdzonych informacji w ustalonym czasie.

 • PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ NIERUCHOMOŚCI I KORPORACYJNA
 • RAPORTOWANIE INSTYTUCJONALNE
 • PEŁNE, DOPASOWANE DO POTRZEB RAPORTOWANIE
 • NA CZAS I PRECYZYJNIE
 • W PEŁNI ZAANGAŻOWANY I DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ
 • BEZPROBLEMOWA INTEGRACJA POMIĘDZY NIERUCHOMOŚCIĄ A FIRMĄ

Zarządzanie nieruchomościami

Komercjalizacja

Ustalenie jasnych wytycznych w celu zapewnienia wysokiej jakości prezentacji.

Rewizja polityki najmu krótkoterminowego w obiekcie, w tym podział centrum na strefy lokalizacji stoisk krótkoterminowych, w celu zapewnienia maksymalnego przychodu.

Planowane usunięcie stoisk krótkoterminowych, które generują mniejszy przychód.

Reorganizacja istniejących stoisk w celu maksymalizacji przychodu dla każdego z nich.

Określenie nowych źródeł przychodu w celu wyrównania utraconego zysku w skutek usunięcia z centrum niedochodowych stoisk.

Utrzymywanie przychodów osiąganych z dnia na dzień, przy jednoczesnym rozwijaniu relacji z nowymi najemcami, zapobiegając powstawaniu niepotrzebnych wakatów.

Wynajem powierzchni

Agata Stańkowska

“Nasz zespół jest najbardziej rozpoznawalny w regionie. Nasze bezpośrednie i szerokie relacje z najemcami są istotnym czynnikiem, który warunkuje sukces na rynku nieruchomości i którym możemy się dzielić z naszymi najemcami.

W Sierra Balmain wynajem powierzchni handlowej to nie tylko utrzymywanie komercjalizacji na określonym poziomie czy zapełnianie pustych lokali, dla nas to dostarczanie spójnej i zrównoważonej strategii najmu dla każdego obiektu. Nasz zespół planuje, doradza i tworzy strategie, nie tylko wypełnia przestrzeń, ale ją kreuje.

Tworzenie wyjątkowego mixu najemców, łączenie aktualnej oferty z nową, a przy tym maksymalizacja szans na rozwój obiektu i minimalizacja ryzyka to najważniejsze zasady, którymi kieruje się zespół odpowiadający za wynajem powierzchni w Sierra Balmain”.

 • ŚREDNIO 175 UMÓW NAJMU ROCZNIE PRZEZ OSTATNIE 6 LAT
 • PONAD 600 000 M2 POWIERZCHNI WYNAJĘTEJ W POLSCE
 • KOMERCJALIZACJA 14 OBIEKTÓW HANDLOWYCH Z 1000 NAJEMCÓW
 • SZEROKA WIEDZA I SILNE RELACJE RYNKOWE
 • ZROZUMIENIE WŁAŚCIWEGO POZYCJONOWANIA RYNKOWEGO DLA WYNAJMOWANYCH OBIEKTÓW
 • ŁĄCZNY FOOTFALL NA POZIOME 47 MILIONÓW OSÓB W WYNAJMOWANYCH CENTRACH
 • POZIOM WYNAJĘCIA ŚREDNIO 96%
 • SPECJALIZACJA W ZAKRESIE TWORZENIA I WDRAŻANIA STRATEGII NAJMU ORAZ KREOWANIA WARTOŚCI DODANEJ

Marketing, PR i Digital

Paulina Szymczukiewicz

“Postrzegamy marketing jako holistyczny proces działań realizowanych na rzecz zarządzanych przez nas obiektów.

Dzięki doświadczeniu naszego zespołu, które wykracza poza segment nieruchomosci komercyjnych, opracowujemy kreatywnerozwiązania marketingowe z wykorzystaniem naszego know-how.

Połączenie możliwości w zakresie digitalu, PR-u i marketingu jakie posiada Sonae Sierra z tym co oferuje na rynku Sierra Balmain, sprawia że usługi dostarczane przez nas nie mają sobie równych”.

 • PLANOWANIE BUDŻETÓW
 • KOORDYNACJA WYKONANIA BUDŻETU
 • REALIZACJA PROJEKTÓW
 • ANALIZA AKTYWNOŚCI
 • WERYFIKACJA I KONTROLA
 • REKLAMA
 • ORGANIZACJA WYDARZEŃ I EVENTÓW
 • PROJEKTOWANIE (SPÓJNA KOMUNIKACJA)
 • PR
 • WSPÓŁPRACA Z LOKALNYM ZESPOŁEM W OBIEKCIE
 • MARKETING
 • BADANIA

Zarządzanie projektami i usługi techniczne

TIM RYLANCE

“Naszym głównym celem jest zarządzanie ryzykiem i jego minimalizowanie dla osiągnięcia należytej realizacji projektupod kątem jakości, kosztów i daty jego zakończenia.

Zespoły projektowe i wykonawcze Sierra Balmain posiadają szerokie doświadczenie zarówno w wielu dziedzinach technicznych, jak i przy różnego rodzaju nieruchomościach.

Gwarancją optymalnych wyników jest nasze pragmatyczne podejście, doskonała znajomość lokalnego rynku oraz bogate, międzynaroidowe doświadczenie”.

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
 • KOORDYNACJA NAJEMCÓW
 • MONITOROWANIE FINANSOWANIA
 • TECHNICZNE DUE DILIGENCE
 • USŁUGI W ZAKRESIE ROZWOJU PROJEKTU
 • USŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE

Zarządzanie projektami i usługi techniczne

Zarządzanie projektami i ich rozwojem, usługi projektowe i wykonawcze

Sierra Balmain zapewnia zarządzanie projektami prac adaptacyjnych w lokalach najemców handlowych, biurowych czy magazynowych.

Koordynacja najemców polega na zapewnieniu, że po zakończeniu prac adaptacyjnych w lokalach będą one spełniały albo przekraczały wręcz oczekiwania właściciela i kluczowych udziałowców.

Dzięki naszym usługom w zakresie koordynacji najemców, zapewniamy realizacje prac przez najemców zgodnie z planem, w ściśle określonym czasie i określonej jakości. Nasz doświadczony zespół oferuje pełen zakres usług, przy zapewnieniu zrozumienia interesów klienta na każdym poziomie.

Sierra Balmain zapewnia klientom jak najszybsze przejęcie lokali przez najemców, tak by jak najwcześniej zaczęli onu płacić czynsz i wszystkie opłaty wynikające z umowy.

Zarządzanie projektami i usługi techniczne

Koordynacja najemców i prace adaptacyjne

Sierra Balmain zapewnia zarządzanie projektami prac adaptacyjnych w lokalach najemców handlowych, biurowych czy magazynowych.

Koordynacja najemców polega na zapewnieniu, że po zakończeniu prac adaptacyjncyh w lokalach będą on spełniały albo przekraczały wręcz oczekiwania właściciela i kluczowych udziałowców.

Dzięki naszym usługom w zakresie koordynacji najemców, zapewniamy realizacje prac przez najemców zgodnie z planem, w ściśle określonym czasie i określonej jakości. Nasz doświadczony zespół oferuje pełen zakres usług, przy zapewnieniu zrozumienia interesów klienta na każdym poziomie.

Sierra Balmain zapewnia klientom jak najszybsze przejęcie lokali przez najemców, tak by jak najwcześniej zaczęli onu płacić czynsz i wszystkie opłaty wynikające z umowy.

Zarządzanie i restrukturyzacja kredytów

james turner

“Szerokie doświadczenie Sierra Balmain na rynku nieruchomości komercyjnych, w szczególności handlowych, pozwala nam być strategicznym partnerem dla właścicieli i inwestorów posiadających nieruchomości borykające się z problemami. W tej chwili pracujemy dla kilku takich obiektów, przy których nasza wiedza oraz strategiczne podejście przekłada się na maksymalizacje ich wartości.

Każdy taki obiekt posiada swoją listę wyzwań i trudności, z którymi jako Sierra Balmain musimy się zmierzyć i robimy to w dwojaki sposób - zarówno poprzez tradycyjne rozwiązania sprawdzone na rynku nieruchomości, jak i za sprawą innowacyjnego podejścia wykraczającego poza standardy rynkowe. Wszystko po to by wykreować zrównoważoną nieruchomość, którą zainteresują się inwestorzy, a której sprzedaż przyniesie właścicielom i udziałowcom maksymalny zysk.

Jako Sierra Balmain możemy zapewnić kompleksowe podejście do każdeg nieruchomości oferując pełen zakres usług, co jest niezmiernie istotne w kontekście pracy pod presją, w trudnych sytuacjach, gdzie szybka i zdecydowana reakcja jest konieczna dla poprawy sytuacji obiektu. Co ważne, Sierra Balmain posiada bezpośredni dostęp do środków niezbędnych do realizacji starategii”.

 • KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE
 • ŁĄCZENIE USŁUG BĘDĄCE KLUCZEM DO SZYBKIEJ REAKCJI
 • PEŁNE ZROZUMIENIE FINANSOWYCH ASPEKTÓW PROJEKTU
 • STRATEGICZNE PODEJŚCIE W CELU MAKSYMALIZACJI INWESTYCJI / KREDYTU W KAŻDYM MOMENCIE
 • DOSTĘP DO DODATKOWEGO FINANSOWANIA W CELU REALIZACJI USTALONYCH ZAŁOŻEŃ

case
studies